El Llobregat Open Chess Tournament repartirà un total de 20.830€ en premis, distribuïts com s'indica a continuació.

Dies: 29/11/2020 al 08/12/2020
Lloc: Hotel Ciutat de Castelldefels - Passeig de la Marina, 212, Castelldefels (BARCELONA)

AVÍS SOBRE ELS PREMIS

  • Als premis de cadascun dels tornejos que es disputin durant el open se'ls aplicarà les retencions legals i els impostos establerts.
  • Els premis de cada torneig no són acumulables i en el cas que un jugador accedeixi a dos llocs premiables optarà pel de major quantia, en cas d'igual quantia l'ordre de premis correspondrà, en primer lloc a la taula general i després a les categories de ELO.
  • El lliurament de premis monetaris es realitzarà per transferència bancària a favor del compte que els premiats facilitaran a l'organització el dia 8 de desembre (l'endemà a l'última ronda de joc), durant l'acte de clausura del torneig.
  • L'assistència a l'acte de clausura és obligada per a tots els premiats. En cas que un jugador tingui dret a premi però no assisteixi a l'acte de clausura, perdrà tot dret a rebre'l, i no podrà reclamar-ho amb posterioritat. Així mateix, per a poder rebre el premi, a més de facilitar el número de compte on vulgui percebre l'abonament, el jugador haurà de facilitar fotocòpia del seu document d'identitat o passaport.

Premis Grup A

7.000 € 450 €
3.000 € 400 €
2.000 € 300 €
1.000 € 10º 300 €
700 € 11º 200 €
500 € 12º 100 €

Trams Grup A

ELO FIDE 2300-2400 ELO FIDE 2150-2299 ELO FIDE MENOR 2150
150 € 150 € 150 €
100 € 100 € 100 €
50 € 50 € 50 €

Premis Grup B

1.000 € 250 €
700 € 200 €
500 € 150 €
400 € 100 €
300 € 10º 80 €

Trams Grup B

ELO FIDE 1700-1850 ELO FIDE < 1700
150 € 150 €
100 € 100 €
50 € 50 €

Premis Grup A:
16.550 €
Premis Grup B:
4.280 €
Total en premis:
20.830 €