En la segona edició de elllobregat Open Chess Tournament es repartiran un total de 25.400€ en premis, distribuïts com s'indica a continuació.

Dies: 30/11/2021 al 08/12/2021
Lloc: Hotel Playafels - Platja Ribera de Sant Pere, 1-9, Castelldefels (BARCELONA)

AVÍS SOBRE ELS PREMIS

  • Als premis se'ls aplicarà les retencions legals i els impostos establerts.
  • Els premis no són acumulables i en el cas que un jugador accedeixi a dos llocs premiables optarà pel de major quantia, en cas d'igual quantia l'ordre de premis correspondrà, en primer lloc a la taula general i després a les categories de ELO i FEMENÍ en aquest ordre.
  • El lliurament de premis monetaris es realitzarà per transferència bancària a favor del compte que els premiats facilitaran a l'organització el dia 8 de desembre (el dia de l'última ronda de joc), durant l'acte de clausura del torneig. També és requisit imprescindible acompanyar-la d'una còpia en PDF del DNI o passaport del premiat.
  • L'assistència a l'acte de clausura és obligada per a tots els premiats. En cas que un jugador tingui dret a premi però no assisteixi a l'acte de clausura, perdrà tot dret a rebre'l, i no podrà reclamar-ho amb posterioritat. Així mateix, per a poder rebre el premi, a més de facilitar el número de compte bancari on vulgui percebre l'abonament, el jugador haurà de facilitar fotocòpia del seu document d'identitat o passaport.

Premis

10.000 € 1.000 €
5.000 € 800 €
2.000 € 700 €
1.600 € 600 €
1.300 € 10º 500 €

Trams

1º Femení
500 € 1º classificat ELO FIDE 2200-2299 300 €
2º Femení
300 € 1º classificat ELO FIDE 2100-2199 300 €
3º Femení
200 € 1º classificat ELO FIDE < 2100 300 €

 

Premis generals:
23.500 €
Premis en trams:
1.900 €
Total en premis:
25.400 €