En la tercera edició de elllobregat Open Chess Tournament repartirà un total de 43.450€ en premis, distribuïts com s'indica a continuació.

Dies: 30/11/2023 al 08/12/2023
Lloc: Can Massallera - Carrer Mallorca, 30, de Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)

AVÍS SOBRE ELS PREMIS

  • Als premis del torneig se'ls aplicarà les retencions legals i els impostos establerts.
  • Els premis no són acumulables i en el cas que un jugador accedeixi a dos llocs premiables optarà pel de major quantia, en cas d'igual quantia l'ordre de premis correspondrà, en primer lloc a la taula general i després a les categories de VETERÀ i FEMENÍ en aquest ordre.
  • El lliurament de premis monetaris es realitzarà per transferència bancària a favor del compte que els premiats facilitaran a l'organització el dia 8 de desembre (el dia de l'última ronda de joc), durant l'acte de clausura del torneig.
  • L'assistència a l'acte de clausura és obligada per a tots els premiats. En cas que un jugador tingui dret a premi però no assisteixi a l'acte de clausura, perdrà tot dret a rebre'l, i no podrà reclamar-ho amb posterioritat. Així mateix, per a poder rebre el premi, a més de facilitar un número de compte bancària on vulgui percebre l'abonament, el jugador haurà de facilitar fotocòpia del seu document d'identitat o passaport.
  • L'organització de elllobregat Open Chess Tournament pot disposar de fins a 90 dies per a fer el pagament dels premis.

Premis Torneig A

10.000 € 1.000 €
5.000 € 800 €
2.000 € 700 €
1.600 € 600 €
1.300 € 10º 500 €

Trams

1º Femení
1.000 € 1º Veterà +50
700 € 1º Veterà +65 700 €
2º Femení
800 € 2º Veterà +50 500 € 2º Veterà +65 500 €
3º Femení
600 € 3º Veterà +50 300 € 3º Veterà +65 300€
4º Femení 400 €        
5º Femení 200 €        Premis Torneig B

500 €
400 €
300 €
250 €
200 €

Trams

1º Femení
300 € 1º Veterà +65
300 € 1º Veterà +50 300 €
2º Femení
200 € 2º Veterà +65 200 € 2º Veterà +50 200 €Premis Torneig Blitz Masters

500 € 250 €
450 € 250 €
400 € 250 €
350 € 10º 250 €
300 € 11-15º 200 €
250 € Des del 16°
a l'últim jugador
150 €

Trams

1º Femení
250 € 1º Veterà +50
250 € 1º Veterà +65 250 €
2º Femení
200 € 2º Veterà +50 200 € 2º Veterà +65 200 €
3º Femení
150 € 3º Veterà +50 150 €    
4º Femení
150 €        
5º Femení
150 €        Premis Torneig Blitz Femení

500 €
350 €
300 €
250 €
200 €
6º-15º 150 €Premis Tornejos A i B:
32.650 €
Premis Tornejos Blitz Masters y Femení:
10.800 €
Total en premis:
43.450 €