El Llobregat Open Chess repartirà un total de 21.490€ en premis, distribuïts com s'indica a continuació. El guanyador del Grup A rebrà, a més del premi econòmic, un obsequi sorpresa del patrocinador.

Dies: 03/12/2019 al 11/12/2019
Ritme: 90 + 30 (les primeres 40 jugades) + 30 minuts 30 segons la resta de la partida
Lloc: El Prat de Llobregat

Premis Grup A

3.500 € 800 €
2.500 € 600 €
2.000 € 500 €
1.800 € 10º 400 €
1.500 € 11º 200 €
1.000 € 12º - 20º 100 €

Trams Grup A

ELO FIDE 2300-2400 ELO FIDE 2150-2299 ELO FIDE MENOR 2150
200 € 150 € 150 €
150 € 100 € 100 €
100 € 70 € 70 €
50 € 50 € 50 €

Premis Grup B

1.000 € 250 €
700 € 200 €
500 € 150 €
400 € 100 €
300 € 10º 80 €

Trams Grup B

ELO FIDE 1700-1850 ELO FIDE < 1700
200 € 150 €
150 € 100 €
100 € 70 €
50 € 50 €

Premis Grup A:
16.940 €
Premis Grup B:
4.550 €
Total en premis:
21.490 €

*Els jugadors que no posseeixin ELO FIDE, se'ls tindrà en compte el ELO CATALAN a l'efecte dels premis i la preclasificación del torneig. En cas que no posseeixin ni ELO FIDE ni ELO CATALAN, se'ls aplicarà el ELO FEDA.