Bases del torneig Open

Sistema de joc

Sistema Suís a 9 rondes. Els aparellaments es realitzaran mitjançant el programa Swiss Manager, sent l'equip arbitral el responsable d'aquests.

Dates i Horaris

Ronda Data Hora
1 03/12/2019 16:30
2 04/12/2019 16:30
3 05/12/2019 16:30
4 06/12/2019 16:30
5 07/12/2019 16:30
6 08/12/2019 16:30
7 09/12/2019 16:30
8 10/12/2019 16:30
9 11/12/2019 16:00

Ritme de joc

90 minuts per als 40 primers moviments + 30 minuts per a la resta, amb increment de 30 segons des del primer moviment.

Temps d'espera

1 hora.

Grups de joc:

S'establiran dos grups de competició:

  • Grup A: obert a tots els jugadors amb llicència FIDE en vigor i ELO FIDE com a mínim de 1900 punts. Vàlid per a ELO FCE, FEDA i FIDE, i per a obtenció de normes internacionals.
  • Grup B: obert a jugadors amb ELO FIDE inferior a 2000 punts i que no hagin superat els 2100 punts de ELO FIDE en els últims 3 anys. Vàlid per a ELO FCE, FEDA i FIDE. Jugar en aquest grup serà optatiu: tots els jugadors entre 1900 i 2000 ELO FIDE poden inscriure's en el Grup A si així ho desitgen.

Normativa específica de participació:

  • Els jugadors no registrats que no avisin a l'Organització amb un mínim de 48 h. d'antelació respecte a l'inici del torneig no seran aparellats
  • Els rellotges es posaran en funcionament a l'hora indicada. A aquells jugadors que no es presentin abans de 60 minuts després de la posada en funcionament se'ls donarà la partida per perduda.
  • Es considerarà que abandona el torneig tot aquell jugador que no es presenti injustificadament a una ronda. Així mateix, serà automàticament eliminat del torneig qualsevol jugador que no es presenti a dues rondes consecutives o alternes, encara que hagués pogut tenir justificació. Per a poder justificar una incompareixença, el jugador haurà de contactar amb l'Organització del Open abans de la fi de la ronda al fet que no hagués assistit, de manera que se li pugui aparellar en la ronda següent.
  • L'Organització es reserva el dret de fer jugar en el Grup A algun jugador de menor ELO en casos excepcionals, que seran debatuts amb anterioritat.

Byes:

Es podran sol·licitar un màxim de dos byes, en les cinc primeres rondes. Per cada bye sol·licitat s'assignaran 0 punt.

Resultats i aparellaments:

En finalitzar cada ronda, i una vegada validats per l'equip arbitral, l'aparellament es publiqués en el portal d'Internet www.chess-results.com.