Bases del torneig Open

Sistema de joc

Sistema Suís a 9 rondes. Els aparellaments es realitzaran mitjançant el programa Swiss Manager, sent l'equip arbitral el responsable d'aquests.

Dates i Horaris

Ronda Data Hora
1 29/11/2020 17:00
2 30/11/2020 17:00
3 01/12/2020 17:00
4 02/12/2020 17:00
5 03/12/2020 17:00
6 04/12/2020 17:00
7 05/12/2020 17:00
8 06/12/2020 17:00
9 07/12/2020 10:00

Ritme de joc

Grup A: 90 minuts per a les primeres 40 jugades, més 30 minuts per a finalitzar la partida amb 30 segons d'increment des de la jugada 1.
Grup B: 90 minuts més 30 segons per jugada per a tota la partida.

Temps d'espera

El temps de tolerància s'estableix en 1 hora.

Grups de joc:

S'establiran dos grups de competició:

Grup A: obert a tots els jugadors amb llicència FIDE en vigor i ELO FIDE com a mínim de 2000 punts. Vàlid per a ELO FCE, FEDA i FIDE, i per a obtenció de normes internacionals.
Grup B: obert a jugadors amb ELO FIDE inferior a 2000 punts i que no hagin superat els 2100 punts de ELO FIDE en els últims 3 anys. Vàlid per a ELO FCE, FEDA i FIDE.

Els jugadors que hagin superat els 2100 de ELO FIDE en els últims 3 anys podran jugar el grup A encara que disposin de menys de 2000 ELO.

Normativa específica de participació

Els jugadors registrats que no confirmin la seva presència davant l'Organització amb un mínim de 24hs. d'antelació respecte a l'inici del torneig no seran aparellats.

Es considerarà que abandona el torneig tot aquell jugador que no es presenti injustificadament a una ronda.

Així mateix, serà automàticament eliminat del torneig qualsevol jugador que no es presenti a dues rondes consecutives o alternes, encara que hagués pogut tenir justificació. Per a poder justificar una incompareixença, el jugador haurà de contactar amb l'Organització del Open abans de la fi de la ronda al fet que no hagués assistit, de manera que se li pugui aparellar en la ronda següent.

L'organització es reserva el dret de fer jugar en el Grup A algun jugador de menor ELO en casos excepcionals.

Byes:

Els byes són de zero punts i hauran de sol·licitar-se com a màxim, abans de finalitzar la partida de la ronda anterior. Es permeten un màxim de 2 byes per jugador. Els jugadors titulats no podran optar a aquesta sol·licitud.