El Prat serà el primer escenari d'un campionat que té la vocació de celebrar-se anualment i de manera itinerant pel Baix Llobregat. Estarà organitzat per l'editor de El Llobregat, Xavier Pérez Llorca, i compta amb el Mestre Internacional argentí Marcelo Panelo com a director del torneig.

L'obert té el beneplàcit i vistiplau de la Federació Catalana d'Escacs, i es disputarà pocs dies abans del prestigiós Sunway Chess Festival de Sitges. Aquesta proximitat de dates pot servir d'al·licient perquè jugadors amb un Elo elevat assisteixin a la cita del Prat de Llobregat i tot seguit es desplacin al torneig de Sitges -el Elo estableix el rànquing d'un jugador d'escacs-.

Bases generals

Normativa de participació:

L'incompliment d'alguna de les bases generals que s'indiquen a continuació, o de les bases específiques de cadascun dels tornejos, pot implicar la pèrdua d'alguna partida o fins i tot l'expulsió del torneig, així com la pèrdua de qualsevol dret a premi i a devolució de qualsevol import d'inscripció que el jugador hagués pogut abonar.

 1. El Llobregat Open Chess que tindrà lloc en la localitat del Prat de Llobregat es regirà per les Lleis d'Escacs i per la reglamentació actual de la FIDE, interpretacions i suplements inclosos.
 2. La participació en el primer torneig de El Llobregat Open Chess implica el coneixement i l'acceptació tàcita de les presents bases de joc.
 3. Serà responsabilitat de cada jugador l'inscriure's en el grup correcte de cadascun dels tornejos que decideixi disputar. Així mateix, el jugador haurà de comprovar que són correctes les dades que d'ell figurin en els diferents llistats d'inscripció i en les classificacions, i haurà de comunicar-lo a l'Organització del Open en cas de trobar algun error. En cas de descobrir-se que algun jugador no està inscrit en el grup correcte o ha proporcionat alguna dada incorrecta de forma deliberada, aquest serà directament expulsat de l'obert.
 4. La recol·locació de les peces, tauler i rellotge a la seva posició original serà igualment responsabilitat dels jugadors, una vegada acabin la partida. No podran treure's dels salons de joc els elements necessaris per a la disputa de les partides.
 5. Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.
 6. No es permetrà fumar ni en els salons de joc ni en tot el recinte de joc. No es permetrà l'entrada de telèfons mòbils tret que estiguin apagats i en una bossa o motxilla disposats pel jugador a aquests efectes i es mantinguin així durant la durada de tota la ronda. Tampoc es permetrà l'entrada en els salons de joc de qualsevol dispositiu electrònic que pogués servir per a proporcionar algun tipus d'ajuda escaquista als jugadors. El jugador autoritzarà l'equip arbitral a comprovar que el seu telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte sobre aquest extrem.
 7. Els jugadors no podran abandonar els salons de joc sense justificació ni permís d'un àrbitre mentre estiguin en curs les seves partides.
 8. La participació en qualsevol dels tornejos A i B de El Llobregat Open Chess implica l'acceptació per part del jugador que les seves dades personals i partides puguin ser publicats en els diferents mitjans que l'Organització consideri oportuns per a una millor difusió de l'esdeveniment. Entre aquests mitjans hi ha, per exemple, llistats d'inscripció (en paper i online en diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, classificacions de tornejos, retransmissions, fotografies, etc.

Inscripcions i registre:

Només podran participar en qualsevol dels tornejos de El Llobregat Open Chess aquells jugadors que disposin d'una llicència federativa en vigor. En el cas de jugadors amb bandera estrangera han de tenir codi FIDE. Els jugadors podran inscriure's als tornejos A i B de El Llobregat Open Chess a través d'alguna de les següents formes:

 1. Omplint el formulari que trobaran en aquesta pàgina web
 2. Enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 3. Telefonant al 902 800 248 / 670 794 640

La inscripció a qualsevol dels tornejos del Llobregat Open Chess únicament serà vàlida una vegada estigui ingressada la quota d'inscripció en el compte bancari de l'Open:

Entitat: BANCO SANTANDER
IBAN: ES19 0049 0766 7125 1072 2068
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

En el concepte de la transferència bancària recordi incloure el seu nom i cognoms, així com el text "Inscripció El Llobregat Open Chess"; i posteriorment enviï'ns el resguard de la mateixa a l'adreça d'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Sense aquests passos no es podrà validar la seva inscripció.

L'Organització de El Llobregat Open Chess es reserva el dret d'admissió, podent rebutjar qualsevol sol·licitud d'inscripció que consideri oportuna.

Preus de les inscripcions:

 • Sènior: 70€ (50€ si s'abona abans del 1/11/2019)
 • Jugadors Sub-16 i veterans: 60€ (50€ si s'abona abans del 1/11/2019)
 • Jugadors amb discapacitat reconeguda: 50€ (40€ si s'abona abans del 1/11/2019)
 • GM i EL MEU: Inscripció gratuïta
 • Jugadors amb més de 2400 Fide: Inscripció gratuïta

Desempats:

Els desempats seran vàlids tant a l'efecte de classificació com per a l'obtenció de trofeus i premis en efectiu. Per tant, ni trofeus ni premis en efectiu seran divisibles entre els jugadors que haguessin pogut empatar a punts.

El sistema de desempat de tots els tornejos del Open serà el següent i pel següent ordre:

 1. Resultat particular.
 2. Major quantitat de victòries.
 3. Buchholz FIDE menys el pitjor resultat.
 4. Buchholz FIDE total.
 5. Sonnenborg Berger.

A l'efecte de càlcul dels sistemes Buchholz, s'aplicarà el “oponent virtual” en partides no jugades.

En el cas del grup A, una vegada aplicats els sistemes de desempat anteriors, es disposarà d'una classificació general provisional. No obstant això, si existís un empat a punts entre alguns dels 4 primers classificats d'aquesta classificació provisional, s'aplicarà el desempat match-*play per a obtenir la classificació general final.

Aquest desempat match-*play consistirà en un sistema eliminatori (semifinal i final en cas d'haver-hi 3 o 4 jugadors empatats) entre els jugadors que hagin acabat el torneig amb el mateix nombre de punts (tant si ha de dilucidar-se el campió com si no), de la següent forma:

 • 2 partides blitz amb un ritme de 5 minuts + 3 segons per jugada (5’ + 3”), alternant colors.
 • En cas d'empat, una partida blitz “Armaggedon”, amb 6 minuts per al jugador amb blanques i 5 minuts per al jugador amb negres. El color de cada jugador se sortejarà i, en cas d'acabar en taules, guanyarà el jugador que hagi jugat amb negres.

Els jugadors discapacitats poden triar jugar o no els desempats a partides ràpides. En cas de no fer-ho, obtindran el premi que tindrien en la classificació provisional, sense aplicar aquests desempats.

Exemples:

 • Els 4 primers jugadors empatats a punts: 2 semifinals i final per a dilucidar els llocs primer a quart.
 • Campió decidit però 3 jugadors empatats a punts en els posats segon a quart: 1 semifinal (tercer i quart) i una final (el segon passaria directament a aquesta final).
 • 2 jugadors empatats a punts en els 2 primers llocs, i altres 2 empatats a punts en els llocs tercer i quart: 2 finals, una per a dilucidar el campió, i una altra per a dilucidar el tercer lloc.

Byes:

Els byes, de zero punts, hauran de sol·licitar-se a l'equip arbitral per escrit, i hauran de constar tant de la petició de bye com de la signatura del jugador.

En cas que el torneig que es disputa permeti la sol·licitud d'un bye (veure bases de cadascun dels tornejos del Open), el bye per a una determinada partida podrà sol·licitar-se, com a màxim, abans de finalitzar la partida de la ronda anterior.

Els byes que se sol·licitin per a la primera partida d'un determinat torneig només s'atendran si se sol·liciten per correu electrònic a l'Organització del Festival amb anterioritat a l'inici del torneig, i si es contesta afirmativament a aquesta petició. No s'atendran sol·licituds de byes de jugadors que no haguessin realitzat l'ingrés de la quota d'inscripció al torneig per al qual sol·liciten el bye.

Reclamacions arbitrals:

Qualsevol reclamació davant una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit al Comitè de Competició. Haurà de fer-se com a màxim abans d'una hora des de la fi de la partida en què hagués tingut lloc la decisió en disputa.

Aquest Comitè de Competició estarà integrat pel Director de l'Open i per 5 jugadors participants (3 titulars i 2 suplents, aquests últims per a aquells conflictes en què pogués veure's embolicat algun dels titulars, o en cas de no poder localitzar a algun membre titular). Durant la primera ronda de joc de El Llobregat Open Chess, l'Organització del Festival procedirà a triar aquest Comitè.

Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

En els tornejos de partides ràpides, les decisions de l'àrbitre principal de l'Open seran inapel·lables.

Validesa:

Els tornejos de partides lentes són computables per a ELO FIDE, FEDA i FCE, i tindran validesa per a l'obtenció de normes internacionals.

Premis:

Als premis de cadascun dels tornejos que es disputin durant el Festival se'ls aplicarà les retencions legals i els impostos establerts. El llistat concret de premis de cadascun dels tornejos que componen El Llobregat Open Chess Internacional d'Escacs es troba en les bases específiques d'aquest torneig.

Els premis no són acumulables i en el cas que un jugador accedeixi a dos llocs premiables optarà pel de major quantia, en cas d'igual quantia l'ordre de premis correspondrà, en primer lloc a la taula general i després a les categories de ELO.

El lliurament de premis tindrà lloc en finalitzar el torneig, en l'horari que s'indica en l'agenda que trobarà en aquesta web. En cas que un jugador tingui dret a premi però no es trobi present en el moment en què se li hagi de fer lliurament del mateix durant la cerimònia de lliurament de premis, perdrà tot dret a rebre-ho, i no podrà reclamar-ho amb posterioritat. Així mateix, per a poder recollir el premi serà imprescindible presentar document d'identitat o passaport.

Allotjament:

No col·laborem amb cap hotel, de manera que el jugador té la responsabilitat de buscar-se i pagar-se l'allotjament durant el torneig. El municipi del Prat disposa d'estació de metro (línia L9 Sud), pel que és possible allotjar-se a la ciutat de Barcelona, la durada del trajecte és d'uns 20 minuts.

Com a eina d'ajuda disposem d'un mapa amb la majoria dels allotjaments de la zona, pot accedir des d'aquí: Hotels propers