Castelldefels serà el segon escenari d'un festival d'escacs que té la vocació de celebrar-se anualment i de manera itinerant pel Baix Llobregat, Barcelona. Estarà organitzat per l'editor de El Llobregat, Xavier Pérez Llorca, i compta amb el Mestre Internacional argentí Marcelo Panelo com a director del torneig.

elllobregat Open Chess Tournament és un torneig obert autoritzat i aprovat per la Federació Catalana d'Escacs, que es disputarà entre els dies 30 de Novembre i 8 de Desembre de 2021. La nostra primera edició 2019, ha tingut la mitjana ELO més elevada de tots els Oberts disputats a Espanya i ha atorgat 7 normes (3 GM, 2 IM i 2-WIM). El ELO és la mesura que estableix la força d'un jugador d'escacs.

Inscripcions i registre

Podran participar en elllobregat Open Chess Tnmt. aquells jugadors que disposin d'una llicència federativa en vigor i els requisits de ELO més a baix detallats. En el cas de jugadors amb bandera estrangera han de tenir codi FIDE. Els jugadors podran inscriure's al torneig elllobregat Open Chess Tnmt. emplenant el formulari que trobaran en aquesta pàgina web: enllaç al formulari.

Preus de les inscripcions

Sènior: 70€ (50€ si s'abona abans del 1/11/2021)
Jugadors Sub-16 i veterans: 60€ (50€ si s'abona abans del 1/11/2021)
Jugadors amb discapacitat reconeguda: 50€ (40€ si s'abona abans del 1/11/2021)
Jugadors amb més de 2400 FIDE: Inscripció gratuïta
GM i MI: Inscripció gratuïta

El pagament de la inscripció només podrà realitzar-se a través de targeta bancària o Paypal. De manera similar, el pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària o Paypal, més informació en l'apartat de premis.

La inscripció al torneig de elllobregat Open Chess Tnmt. únicament serà vàlida una vegada es rebi l'email de confirmació. L'Organització es reserva el dret d'admissió, podent rebutjar qualsevol sol·licitud d'inscripció que consideri oportuna; així com el dret a cancel·lar el torneig sense preavís, sempre que sigui per motius de força major (com per exemple la pandèmia del coronavirus), sense que hagi de compensar de manera econòmica als participants, només amb la devolució de la quota d'inscripció o reserva de l'allotjament.

En el cas que un participant vulgui cancel·lar la seva inscripció al torneig o la seva reserva de l'allotjament, haurà de comunicar-lo a l'organització amb 90 dies d'antelació a l'inici del torneig, i es procedirà a la devolució de quota d'inscripció o reserva de l'allotjament. Passada aquesta data, qualsevol cancel·lació que se sol·liciti perdrà el dret a reclamar la seva quota d'inscripció o reserva de l'allotjament.

Drets d'Inscripció

El Llobregat Open Chess Tnmt. és vàlid per a ELO FCE, FEDA i FIDE, i per a obtenció de normes internacionals.

El torneig està obert a tots els jugadors amb llicència FIDE en vigor i ELO FIDE com a mínim de 1800 punts.

Els jugadors que en 2019 van participar en el grup B d'aquella edició, podran inscriure's en el torneig independentment del ELO FIDE que posseeixin.

Els jugadors amb llicència federativa espanyola que no disposin de ELO internacional, podran inscriure's si disposen d'un ELO espanyol igual o superior a 2000 punts.

Arribat el 29 d'octubre 2021, tots els jugadors que s'hagin inscrit en el open, si no han rebut notificació contrària per part de l'organització, podran entendre que la seva inscripció ha estat acceptada. Fins a aquesta data, l'organització podrà notificar a qualsevol jugador que no pot validar la seva inscripció, per qualsevol raó organitzativa (limitar el nombre de participants a les condicions òptimes de l'aforament, prevaler la participació d'assistents residents a l'hotel de joc o qualsevol una altra causa que l'organització necessiti prioritzar). En cas que un inscrit rebés notificació de no validació de la seva inscripció, tindrà dret al reintegrament de la quota d'inscripció que prèviament hagi pagat.

Donades les limitacions que estem sofrint amb motiu de la pandèmia de COVID, l'organització es reserva el dret de comunicar la suspensió del open, en qualsevol moment que així ho aconsellin criteris de seguretat sanitària o impediments logístics que es puguin plantejar.

Aforament

Com és de públic coneixement, els aforaments als espais tancats s'han vist reduïts a causa de la circulació del virus COVID. La sala de joc per a aquesta edició 2021 de elllobregat Open Chess Tnmt., disposa de 800 m2 i la capacitat d'aforament dels participants quedarà establerta en 150/200 participants. L'organització podrà modificar aquest número d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Protocol COVID

L'Organització de elllobregat Open Chess Tnmt. aplicarà el protocol COVID vigent de la Federació Catalana d'Escacs a la data de començament del certamen. La versió completa es troba en el següent enllaç: Protocol COVID de la Federació Catalana d'Escacs

Allotjament oficial i lloc de joc

La segona edició de elllobregat Open Chess Tnmt. es disputarà a l'Hotel Playafels.

Hotel Playafels
Platja Ribera de Sant Pere, 1-9, Castelldefels - 08860 (BARCELONA)

Pàgina web de l'allotjament: https://www.grup-soteras.com/hotel-playafels/

Com Arribar a Castelldefels des de Barcelona

El trajecte des de Barcelona Sants a Platja de Castelldefels és de 22 minuts i la línia és la C2 de la RENFE. L'hotel i sala de joc es troba a 1 quilometro (15 minuts caminant de l'estació de Renfe Platja de Castellfedels).

 

Bases generals

La segona edició de elllobregat Open Chess Tnmt. tindrà lloc en la localitat de Castedefells.

Podran participar en el torneig aquells jugadors que disposin d'una llicència federativa en vigor. En el cas de jugadors amb bandera estrangera han de tenir codi FIDE.

 1. Per a la present edició s'aplicaran les Lleis dels Escacs de la FIDE i els seus annexos, vigents des del 1° de Gener de 2018 i reglament de tornejos de la FIDE (C.05).
 2. L'ordre de forces inicial i la relació de premis de Tot el Festival es determinarà en raó del ELO FIDE STANDARD llista Novembre 2021.
 3. La participació en el torneig de elllobregat Open Chess Tnmt. implica el coneixement i l'acceptació tàcita de les presents bases de joc.
 4. Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.
 5. No es permetrà fumar ni menjar en tot el recinte de joc.
 6. Serà responsabilitat de cada jugador l'inscriure's en el grup correcte de cadascun dels tornejos que decideixi disputar. Així mateix, el jugador haurà de comprovar que són correctes les dades que d'ell figurin en els diferents llistats d'inscripció i en les classificacions, i haurà de comunicar-lo a l'Organització del Open en cas de trobar algun error. En cas de descobrir-se que algun jugador no està inscrit en el grup correcte o ha proporcionat alguna dada incorrecta de manera deliberada, aquest serà directament expulsat del Open.
 7. En el recinte de joc no es permetrà l'entrada de telèfons mòbils tret que estiguin apagats i en una bossa o motxilla disposats pel jugador a aquests efectes i es mantinguin així durant la durada de tota la ronda. Tampoc es permetrà l'entrada de qualsevol dispositiu electrònic que pogués servir per a proporcionar algun tipus d'ajuda ajedrecística als jugadors. El jugador autoritzarà l'equip arbitral a comprovar que el seu telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte sobre aquest extrem.
 8. Els jugadors no podran abandonar l'àrea de joc sense justificació ni permís d'un àrbitre mentre estiguin en curs les seves partides.
 9. La participació en qualsevol dels tornejos de elllobregat Open Chess Tnmt. implica l'acceptació per part del jugador que les seves dades personals i partides puguin ser publicats en els diferents mitjans que l'Organització consideri oportuns per a una millor difusió de l'esdeveniment. Entre aquests mitjans es troben, per exemple, llistats d'inscripció (en paper i online en diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, classificacions de tornejos, retransmissions, fotografies, etc.

Sistema de joc

Sistema Suís a 9 rondes. Els aparellaments es realitzaran mitjançant el programa Swiss Manager, sent l'àrbitre principal el responsable d'aquests.

Validesa

Els tornejos són computables per a ELO FIDE, FEDA i FCE, i tindran validesa per a l'obtenció de normes internacionals.

Dates i Horaris

Ronda Día Data Hora
1 Dimarts 30/11/2021 17:00
2 Dimecres 01/12/2021 17:00
3 Dijous 02/12/2021 17:00
4 Divendres 03/12/2021 17:00
5 Dissabte 04/12/2021 17:00
6 Diumenge 05/12/2021 17:00
7 Dilluns 06/12/2021 17:00
8 Dimarts 07/12/2021 17:00
9 Dimecres 08/12/2021 10:00

Ritme de Joc

90 minuts per a les primeres 40 jugades, més 30 minuts per a finalitzar la partida amb 30 segons d'increment des de la jugada 1.

Temps d'espera

El temps de tolerància s'estableix en 1 hora.

Byes

Els byes són de zero punts i hauran de sol·licitar-se com a màxim, abans de finalitzar la partida de la ronda anterior. Es permeten un màxim de 2 byes per jugador. Els jugadors titulats no podran optar a aquesta sol·licitud tret que l'àrbitre principal permeti aquesta excepció per motius de força major.

Desempats

Els desempats seran vàlids tant a l'efecte de classificació com per a l'obtenció de trofeus i premis en efectiu. Per tant, ni trofeus ni premis en efectiu seran divisibles entre els jugadors que haguessin pogut empatar a punts.

El sistema de desempat del torneig serà el següent i pel següent ordre:

 1. Buchholz FIDE menys el pitjor resultat. (37) (1,0,N S,0,N)
 2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N)
 3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N)
 4. Mitjana de la Performance recursiva dels rivals (55) (0,0,1000)

A l'efecte de càlcul dels sistemes Buchholz, s'aplicarà el “oponent virtual” en partides no jugades.

Una vegada aplicats els sistemes de desempat anteriors, es disposarà d'una classificació general provisional. No obstant això, si existís un empat a punts entre alguns dels 4 primers classificats d'aquesta classificació provisional, s'aplicarà el desempat match-play per a obtenir la classificació general final.

Aquest desempat match-play consistirà en un sistema eliminatori (semifinal i final en cas d'haver-hi 3 o 4 jugadors empatats) entre els jugadors que hagin acabat el torneig amb el mateix nombre de punts (tant si ha de dilucidar-se el campió com si no), de la següent forma:

 • 2 partides blitz amb un ritme de 5 minuts + 3 segons per jugada (5’ + 3”), alternant colors.

En cas d'empat, una partida blitz “Armaggedon”, amb 6 minuts per al jugador amb blanques i 5 minuts per al jugador amb negres. El color de cada jugador se sortejarà i, en cas d'acabar en taules, guanyarà el jugador que hagi jugat amb negres.

Els jugadors discapacitats poden triar jugar o no els desempats a partides ràpides. En cas de no fer-ho, obtindran el premi que tindrien en la classificació provisional, sense aplicar aquests desempats.

Exemples:

 • Els 4 primers jugadors empatats a punts: 2 semifinals i final per a dilucidar els llocs primer a quart.
 • Campió decidit, però 3 jugadors empatats a punts en els posats segon a quart: 1 semifinal (tercer i quart) i una final (el segon passaria directament a aquesta final).
 • 2 jugadors empatats a punts en els 2 primers llocs, i altres 2 empatats a punts en els llocs tercer i quart: 2 finals, una per a dilucidar el campió, i una altra per a dilucidar el tercer lloc.

Normativa específica de participació

Els jugadors registrats que no confirmin la seva presència davant l'Organització amb un mínim de 24hs. d'antelació respecte a l'inici del torneig no seran aparellats.

Es considerarà que abandona el torneig tot aquell jugador que no es presenti injustificadament a una ronda.

Així mateix, serà automàticament eliminat del torneig qualsevol jugador que no es presenti a dues rondes consecutives o alternes, encara que hagués pogut tenir justificació. Per a poder justificar una incompareixença, el jugador haurà de contactar amb l'Organització del Open abans de la fi de la ronda al fet que no hagués assistit, de manera que se li pugui aparellar en la ronda següent.

L'Organització es reserva el dret de fer jugar en el torneig algun jugador de menor ELO en casos excepcionals.

Reclamacions arbitrals

Qualsevol reclamació davant una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit al Comitè de Competició. Haurà de fer-se com a màxim abans d'una hora des de la fi de la partida en què hagués tingut lloc la decisió en disputa.

Aquest Comitè de Competició estarà integrat pel Director del Open i per 4 jugadors participants (3 titulars i 2 suplents, aquests últims per a aquells conflictes en què pogués veure's embolicat algun dels titulars, o en cas de no poder localitzar a algun membre titular). Durant la primera ronda de joc del elllobregat Open Chess Tnmt., l'Organització del Festival procedirà a triar aquest Comitè.

Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

En els tornejos de partides ràpides, les decisions de l'àrbitre principal del Open seran inapel·lables.