Els arxius PGN (en anglès Portable Game Notation, Notació portàtil de partida) són arxius per gravar partides d'escacs, tant els moviments com la informació relacionada. La majoria de programa d'escacs reconeix aquest format de representació de les partides.

Descarregar PGN (Torneig complet)