Informació de la companyia

GESTOPEN (CIF: G02872463), amb domicili en carrer Marquès de Casa Valdés, num. 105, 1r 1a, 33202 Gijón, Astúries (Espanya). Inscrita en el Registre Nacional d'Associacions, Grup 1, Secció 1, Número Nacional 620873. Activitat: 103 - Altres vàries, data d'alta 19/11/2020 i data de constitució 06/07/2020. Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objecte

Les presents Condicions Generals (“condicions generals”) regulen l'accés i ús per part de qualsevol persona (“usuari”) de les pàgines que integren el domini web https://www.elllobregatopenchess.com (“pàgina web”), titularitat de GESTOPEN, (“GESTOPEN”), així com els continguts i serveis que en elles s'inclouen.

L'accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l'usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l'usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar en la pàgina web de GESTOPEN

GESTOPEN es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.

Accés i ús de la pàgina web

L'usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats en la pàgina tenen com a finalitat la difusió d'informació sobre les activitats desenvolupades per GESTOPEN. Els continguts de la pàgina web no podran considerar-se en cap cas assessorament jurídic sobre cap qüestió.

GESTOPEN posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, GESTOPEN no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

Atès que l'usuari pot descarregar determinats continguts de la pàgina web, GESTOPEN disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l'existència de virus informàtics. GESTOPEN no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l'usuari quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.

Igualment, GESTOPEN informarà l'usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web. Es prega a l'usuari que pari esment a aquests missatges d'avís, ja que GESTOPEN no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la pàgina web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d'àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de GESTOPEN o està explotat baix llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que integren la pàgina web, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la seva visualització o funcionament, que no compti amb l'expressa i prèvia autorització escrita de GESTOPEN.

L'usuari podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d'una autorització prèvia i per escrit de GESTOPEN. En concret, es prohibeix a l'usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en la pàgina web sense l'autorització prèvia i per escrit de GESTOPEN.

Totes les marques, logotips o signes distintius de GESTOPEN assenyalats en la pàgina web són marques titularitat de GESTOPEN.

Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL (“enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per GESTOPEN, havent d'establir-se l'enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

GESTOPEN desitja aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

Si qualsevol usuari o tercer observa que tals enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, o que siguin susceptibles d'incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem que ho posi en el nostre coneixement a través de l'adreça de Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Al marge del que es disposa legalment, GESTOPEN declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir a ells o en utilitzar-los, puguin sofrir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l'usuari.

Cookies

Les cookies són petits arxius que contenen una determinada informació sobre la navegació de l'usuari a través de la Web. Les cookies s'envien al navegador de l'usuari i s'emmagatzemen en el seu equip. La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a la nostra Web, la navegació per les pàgines i el temps que ha estat en la nostra Web. Tret que l'usuari decideixi registrar-se en un servei nostre, la cookie mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-li.

El nostre lloc web utilitza les següents cookies:

-Google Analytics: Són cookies d'origen per a realitzar informes sobre les interaccions dels usuaris en la nostra Web. Aquestes cookies s'utilitzen per a emmagatzemar informació d'identificació no personal. Els navegadors no comparteixen cookies d'origen a través de diferents dominis. Més informació en https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
-Cookies tècniques: Permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les seves diferents opcions o serveis.

Aquells usuaris que hagin consentit en la utilització de les cookies, amb motiu de continuar amb la navegació, autoritzen de manera expressa i inequívoca l'ús d'aquesta informació amb la finalitat indicada.

Per a retirar el seu consentiment, simplement bastarà amb eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d'Internet. En el següent link trobarà tota la informació necessària sobre l'eliminació, deshabilitación o bloqueig de les cookies: https://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions generals queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i GESTOPEN acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Protecció de dades

GESTOPEN informa l'usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal es realitza de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Contractació - ara d'ara endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts en nostra. Els usuaris que realitzin compres en www.elllobregatopenchess.com accepten plenament les presentis CGC i quedessin vinculats per aquestes, tal com si anessin escrites en el moment de contractació/compra.

Sàrria requisit indispensable la lectura i l'acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.elllobregatopenchess.com. Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant l'emplenament del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Una vegada formalitzat la comanda, s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor adquirent i, des d'aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants. El castellà serà la llengua utilitzada per a formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà i l'usuari tindrà accés a ell en la seva zona de client.

GESTOPEN es reserva el dret de denegar i/o suspendre l'accés als serveis prestats en www.elllobregatopenchess.com per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació d'aplicació, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en supòsits de frau detectats per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

Cancel·lació i devolucions

GESTOPEN es reserva el dret cancel·lar el torneig sense preavís, sempre que sigui per motius de força major (com per exemple la pandèmia del coronavirus), sense que hagi de compensar de manera econòmica als participants, només amb la devolució de la quota d'inscripció o reserva de l'allotjament.

En el cas que un participant vulgui cancel·lar la seva inscripció al torneig o la seva reserva de l'allotjament, haurà de comunicar-lo a l'organització amb 90 dies d'antelació a l'inici del torneig, i es procedirà a la devolució de quota d'inscripció o reserva de l'allotjament. Passada aquesta data, qualsevol cancel·lació que se sol·liciti perdrà el dret a reclamar la seva quota d'inscripció o reserva de l'allotjament.